Sql File is too large to open

Sql scriptini açmak istediğinizde “File is too large to open” hatası alabilirsiniz. Bu hatayı çözmek için basit bir yöntem kullanacağız. Öncelikle cmd’yi açıyoruz. Aşağıdaki kodu cmd ekranına yazıyoruz.

sqlcmd -S ServerName -i ScriptLocation\Name.sql 
Örnek bir kod satırı

Not: Bu şekilde kodu çalıştırırsanız bu scripti master altına kuracaktır.
d DatabaseName yazarak hangi veritabanına kurabileceğini seçebilirsiniz.

Ek olarak aşağıdaki argümanları kullanarak :

[-U login id] [-P password]
[-S server] [-H hostname] [-E trusted connection]
[-d use database name] [-l login timeout] [-t query timeout]
[-h headers] [-s colseparator] [-w screen width]
[-a packetsize] [-e echo input] [-I Enable Quoted Identifiers]
[-c cmdend] [-L list servers[clean output]]
[-q “cmdline query”] [-Q “cmdline query” and exit]
[-m errorlevel] [-V severitylevel] [-W remove trailing spaces]
[-u unicode output] [-r[0|1] msgs to stderr]
[-i inputfile] [-o outputfile] [-z new password]
[-f | i:[,o:]] [-Z new password and exit]
[-k[1|2] remove[replace] control characters]
[-y variable length type display width]
[-Y fixed length type display width]
[-p[1] print statistics[colon format]]
[-R use client regional setting]
[-b On error batch abort]
[-v var = “value”…] [-A dedicated admin connection]
[-X[1] disable commands, startup script, environment variables [and exit]]
[-x disable variable substitution]
[-? show syntax summary]

Furkan Aktaş

Bilgisayar Mühendisiyim. Microsoft MCSA Web Applications Sertifikasına Sahibim. Aktif iş hayatımda Full Stack .Net Developer olarak çalışmaktayım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir