A potentially dangerous Request.Form value was detected Hatası

Asp.Net MVC’de veritabanına HTML taglarını veya özel karakterleri kaydetmek isterken karşılan “Potansiyel olarak tehlikeli bir İstek Formu değeri algılandı” hatasının

Devam